جدول اشتال ناودانی

جدول اشتال ناودانی‌های سنگین

ناودانی یک عضو جدایی ناپذیر از صنعت ساختمان‌سازی می‌باشد که در کنار نبشی معمولا استفاده می‌شود. این محصول محبوب دارای خواصی است که ثابت هستند و با دانستن آن‌ها، می‌توانید از میان انواع سایز‌بندی و جنس‌های مختلف ناودانی، ناودانی را بررسی کنید و به سوالات خود پاسخ صحیح دهید. پس جدول اشتال ناودانی برای خرید ناودانی ضروری است که در این پست برای شما عزیزان آن را به اشتراک گذاشتیم. به طور کلی دو نوع ناودانی UPN و UPE وجود دارد که نوع UPN کاملا صاف و بدون برجستگی محل اتصال بال‌ها به جان است و از مقاومت کششی و استجکامی کمتری برخوردار است(به سبب شکل هندسی). از طرفی ناودانی UPE نیز به ناودانی اروپایی معروف است و محل اتصال بال‌ها به جان ناودانی دارای حال U انگلیسی است و نسبت به ناودانی UPN از استحکام کششی بیشتری برخوردار است(به سبب شکل هندسی). اما در ادامه به بررسی مشخصات هر یک می‌پردازیم، پس با ما همراه باشید.

ناودانی سنگین چیست؟ انواع آن

فرمول محاسبه وزن ناودانی

وزن ناودانی سایز UPN20 به طول ۱۲ متر از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

 • طول ناودانی (بر حسب متر) × وزن یک متر ناودانی بر اساس ابعاد از جدول اشتال= وزن ناودانی
 • مثال: 12 متر × 2.86 کیلوگرم = 34.32 کیلوگرم

تفاوت ناودانی سبک و سنگین در چیست؟

وزن ناودانی سبک، کم‌تر از جدول اشتال است اما وزن ناودانی سنگین برابر جدول اشتال هست.

در جدول اشتال ناودانی حرف h و b به چه معناست؟

در جدول اشتال ناودانی h، ارتفاع جان ناودانی و b، پهنای باله ناودانی است.

جدول وزن ناودانی 6 و 12 متری:

سایز ناودانی (cm) وزن شاخه سبک ۱۲ متری (kg) وزن 12 متری هم وزن اروپا وزن شاخه 6 متری سبک ایرانی وزن 6 متری سنگین ایرانی
5 _ 67 23 تولید نمیشود
6.5 _ 84 42 تولید نمیشود
8 _ 103 28 38
10 _ 127 39 49
12 _ 160 49 60
14 _ 192 65 72
16 _ 225 80 85
18 _ 265 100 تولید نمیشود
20 _ 305 تولید نمیشود تولید نمیشود
22 _ 350 تولید نمیشود تولید نمیشود
24 _ 400 تولید نمیشود تولید نمیشود
26 _ _ _ _
28 _ _ _ _
30 _ _ _ _
40 _ _ _ _

 

ناودانی UPN

سنگین‌ترین و قدرتمند‌ترین شکل هندسی ناودانی‌ها، ناودانی UPN است که در ساخت آسمان خراش و وسایل نقلیه قدرتمند و صنعتی مانند جرثقیل‌های پیشرفته استفاده می‌شوند. در این بخش به معرفی جدول اشتال ناودانی UPN می‌پردازیم.

استاندارد ناودانی UPN

در فهرست زیر، مشخصات استاندارد ناودانی UPN، موجود است:

 • DIN 1026-1: 2000, NF A 45-202: 1986
 • EN 10279: 2000 (Tolerances)
 • EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1 (Surface condition)
 • STN 42 5550
 • ČTN 42 5550
 • TDP: STN 42 0135

جدول اشتال ناودانی UPN

در جدول زیر مشخصات اشتال ناودانی UPN موجود است. برای درک و فهم درست از این جدول، جدول راهنمایی که در زیر این متن قرار دارد را بررسی کنید و از آن برای خوانایی استفاده کنید. در صورت نیاز به آشنایی با ناودانی سنگین، می‌توانید پست ناودانی سنگین چیست؟ را مطالعه کنید.

upn s upe image

h = ارتفاع جان ناودانی b = پهنای باله ناودانی
s = ضخامت جان e = فاصله محور ثقل
R2 = شعاع لبه داخلی باله t=R1 = شعاع انحناء داخلی اتصال جان به باله
d = ارتفاع داخلی دهانه منهای شعاع انحنای داخلی Ø = شعاع کمانش
emin = حداقل فاصله از محور emax = حداکثر فاصله از محور
A = مساحت مقطع G = وزن مخصوص ۱ متر
AL = محیط طول AG = مساحت کلی

UPN STEEL IMAGE

Identification Nominal weight 1m Nominal dimensions Cross-section Dimensions for detailing Surface
UNP b h s t=R1 R2 e A d Ø emin emax AL AG
  kg/m mm cm2 mm mm mm m2/m m2/t
UPN 30 4,27 33 30 5,0 7,0 3,5 5,4
UPN 40×20 2,86 20 40 5,0 5,5 2,5 3,7
UPN 40 4,87 35 40 5,0 3,5 7,0 6,2
UPN 50 5,59 38 50 5,0 7,0 3,5 13,7 7,12 21 0,232 42,22
UPN 65 7,09 42 65 5,5 7,5 4,0 14,2 9,03 34 0,273 39,57
UPN 80 8,64 45 80 6,0 8,0 4,0 14,5 11,00 47 0,312 37,10
UPN 100 10,6 50 100 6,0 8,5 4,5 15,5 13,50 64 0,372 35,10
UPN 120 13,4 55 120 7,0 9,0 4,5 16 17,00 82 0,434 32,52
UPN 140 16,0 60 140 7,0 10,0 5,0 17,5 20,40 98 M12 33 37 0,489 30,54
UPN 160 18,8 65 160 7,5 10,5 5,5 18,4 24,00 115 M12 34 42 0,546 28,98
UPN 180 22,0 70 180 8,0 11,0 5,5 19,2 28,00 133 M16 38 41 0,611 27,80
UPN 200 25,3 75 200 8,5 11,5 6,0 20,1 32,20 151 M16 39 46 0,661 26,15
UPN 220 29,4 80 220 9,0 12,5 6,5 21,4 37,40 167 M16 40 51 0,718 24,46
UPN 240 33,2 85 240 9,5 13,0 6,5 22,3 42,30 184 M20 46 50 0,775 23,34
UPN 260 37,9 90 260 10,0 14,0 7,0 23,6 48,30 200 M22 50 52 0,834 22,00
UPN 280 41,8 95 280 10,0 15,0 7,5 25,3 53,30 216 M22 52 57 0,890 21,27
UPN 300 46,2 100 300 10,0 16,0 8,0 27,0 58,80 232 M24 55 59 0,950 20,58
UPN 320 59,5 100 320 14,0 17,5 8,8 75,80 246 M22 58 62 0,982 16,50
UPN 350 60,6 100 350 14,0 16,0 8,0 77,30 282 M22 56 62 1,05 17,25
UPN 380 63,1 102 380 13,5 16,0 8,0 80,40 313 M24 59 60 1,11 17,59
UPN 400 71,8 110 400 14,0 18,0 9,0 91,50 324 M27 61 62 1,18 16,46

 

شناسه ویژگی‌های ثابت یا استاتیک ناودانی
  Ix Wel.x Wpl.x ix Avz Iy Wel.y Wel.y iy Ss It Iw Ys Ym
  cm cm3 cm3 cm cm2 cm4 cm3 cm3 cm mm cm cm2 mm cm
UPN 30 6,39 4,26 1,08 5,33 2,68 0,99
UPN 40×20 7,58 3,79 1,44 1,14 0,86 0,56
UPN 40 14,1 7,05 1,50 6,68 3,08 1,04
UPN 50 26,4 10,6 13,1 1,92 2,77 9,12 3,75 6,78 1,13 16,7 1,12 0,03 1,37 2,47
UPN 65 57,5 17,7 21,7 2,52 3,68 14,1 5,07 9,38 1,25 18,0 1,61 0,08 1,42 2,60
UPN 80 106 26,5 32,2 3,10 4,90 19,4 6,36 11,90 1,33 19,4 2,20 0,18 1,45 2,67
UPN 100 206 41,2 49,0 3,91 6,47 29,3 8,49 16,20 1,47 20,3 2,81 0,41 1,55 2,93
UPN 120 364 60,7 72,6 4,62 8,80 43,2 11,12 21,20 1,59 22,2 4,15 0,90 1,60 3,03
UPN 140 605 86,4 103,0 5,45 10,4 62,7 14,8 28,30 1,75 23,9 5,68 1,80 1,75 3,37
UPN 160 925 116 138 6,21 12,6 85,3 18,3 35,2 1,89 25,3 7,39 3,26 1,84 3,56
UPN 180 1350 150 179 6,95 15,1 114 22,4 42,9 2,02 26,7 9,55 5,57 1,92 3,75
UPN 200 1910 191 228 7,70 17,7 148 27,0 51,8 2,14 28,1 11,9 9,07 2,01 3,95
UPN 220 2690 245 292 8,48 20,6 197 33,6 64,1 2,30 30,3 16,0 14,6 2,14 4,20
UPN 240 3600 300 358 9,22 23,7 248 39,6 75,7 2,42 31,7 19,7 22,1 2,23 4,39
UPN 260 4820 371 442 9,99 27,1 317 47,7 91,6 2,56 33,9 25,5 33,3 2,36 4,66
UPN 280 6280 448 532 10,9 29,3 399 57,2 109 2,74 35,6 31,0 48,5 2,53 5,02
UPN 300 8030 535 632 11,7 31,8 495 67,8 130 2,90 37,3 37,4 69,1 2,70 5,41
UPN 320 10870 679 826 12,1 47,1 597 80,6 152 2,81 43,0 66,7 96,1 2,60 4,82
UPN 350 12840 734 918 12,9 50,8 570 75,0 143 2,72 40,7 61,2 114 2,40 4,45
UPN 380 15760 829 1010 14,0 53,2 615 78,7 148 2,77 40,3 59,1 146 2,38 4,58
UPN 400 20350 1020 1240 14,9 58,6 846 102 190 3,04 44,0 81,6 221 2,65 5,11

ناودانی UPE

ناودانی‌های UPE نیز مانند ناودانی‌های UPN دارای مشخصات خاصی هستند که می‌توانند تفاوت‌های مکانیکی و فیزیکی بزرگی را ایجاد کنند. بررسی و مطالعه این مشخصات می‌تواند به شما در انتخاب گزینه مناسب کمک کند تا بهترین گزینه را انتخاب کنید.

 

این ناودانی سنگین می‌باشد و با معمولا در ساخت و ساز‌ه کاربرد دارد که علت آن هم خصوصیات خوب ناودانی است که در مقاله ناودانی چیست؟ آن‌ها را برای شما عزیزان آماده کرده‌ایم. همچنین بررسی تفاوت ناودانی سبک و سنگین نیز در پست مربوطه مورد بررسی قرار گرفت که در صورت تمایل می‌تواند آن پست را نیز ببینید.

 

ناودانی UPE از نظر شکل هندسی، به حالت U می‌باشد و با ناودانی UPN فرق دارد. این تفاوت هندسی سبب تفاوت خواص فیزیکی ناودانی شده که ناودانی UPN تقریبا ۴۰ درصد استقامت کششی بالاتری دارد. اما وزن ناودانی UPE سبک‌تر از ناودانی UPN است که این موضوع سبب استقبال بیشتر مردم از UPE شده است.

استاندارد ناودانی UPE

در فهرست زیر، مشخصات استاندارد ناودانی UPE موجود است:

 • DIN 1026-2: 2002-10
 • EN 10279: 2000 (Tolerances) 
 • EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1 (Surface condition) 
 • STN 42 5550
 • ČTN 42 5550
 • TDP: STN 42 01

جدول اشتال ناودانی UPE

در جدول زیر، مشخصات ناودانی‌های UPE موجود است. راهنمای این جدول در جدول زیر نیز قرار دارد.

انواع ناودانی، ناودانی چیست؟

h = ارتفاع جان ناودانی b = پهنای باله ناودانی
s = ضخامت جان t = ضخامت باله
R = شعاع انحناء داخلی اتصال جان به باله h1 = ارتفاع داخل دهانه ناودانی
d = ارتفاع داخلی دهانه منهای شعاع انحنای داخلی Ø = شعاع کمانش
emin = حداقل فاصله از محور emax = حداکثر فاصله از محور
A = مساحت مقطع G = وزن مخصوص ۱ متر
AL = محیط طول AG = مساحت کلی

 

 

 

UPE STEEL IMAGE UPE STEEL SCHEMATIC

 

جدول مشخصات اصلی ناودانی‌های UPE

Identification Nominal dimensions Dimensions for detailing Cross-section Nominal weight 1m Surface
  h b s t R h1 d Ø emin emax A G AL AG
  mm mm mm mm mm mm mm   mm mm cm2 kg/m m2/m m2/m
UPE 80 80 50 4,0 7,0 10 66 46 10,1 7,90 0,343 43,45
UPE 100 100 55 4,5 7,5 10 85 65 M12 35 36 12,5 9,82 0,402 41,00
UPE 120 120 60 5,0 8,0 12 104 80 M12 35 41 15,4 12,1 0,460 37,98
UPE 140 140 65 5,0 9,0 12 122 98 M16 35 38 18,4 14,5 0,520 35,95
UPE 160 160 70 5,5 9,5 12 141 117 M16 36 43 21,7 17,0 0,579 34,01
UPE 180 180 75 5,5 10,5 12 159 135 M16 36 48 25,1 19,7 0,639 32,40
UPE 200 200 80 6,0 11,0 13 178 152 M20 46 47 29,0 22,8 0,697 30,60
UPE 220 220 85 6,5 12,0 13 196 170 M22 47 49 33,9 26,6 0,756 28,43
UPE 240 240 90 7,0 12,5 15 215 185 M24 47 51 38,5 30,2 0,813 26,89
UPE 270 270 95 7,5 13,5 15 243 213 M27 48 50 44,8 35,2 0,892 25,34
UPE 300 300 100 9,5 15,0 15 270 240 M27 50 55 56,6 44,4 0,968 21,78
UPE 330 330 105 11,0 16,0 18 298 262 M27 54 60 67,8 53,2 1,043 19,60
UPE 360 360 110 12,0 17,0 18 326 290 M27 55 65 77,9 61,2 1,121 18,32
UPE 400 400 115 13,5 18,0 18 364 328 M27 57 70 91,9 72,2 1,218 16,87

 

شناسه مشخصات ثابت یا استاتیک ناودانی‌های UPE
  Ix Wel.x Wpl.x ix Avy Iy Wel.y Wpl.y iy Ss It Iw Xs Xm
  cm4 cm4 cm4 cm4 cm4 cm4 cm4 cm4 cm mm cm cm cm cm
UPE 80 107 26,8 31,2 3,26 4,05 25,5 7,98 14,3 1,59 16,9 1,47 0,22 1,82 3,71
UPE 100 207 41,4 48,0 4,07 5,34 38,3 10,6 19,3 1,75 17,9 2,01 0,53 1,91 3,93
UPE 120 364 60,6 70,3 4,86 7,18 55,5 13,8 25,3 1,90 20,0 2,90 1,12 1,98 4,12
UPE 140 599 85,6 98,8 5,71 8,25 78,8 18,2 33,2 2,07 21,0 4,05 2,20 2,17 4,54
UPE 160 911 114 132 6,48 10,0 107 22,6 41,5 2,22 22,0 5,20 3,96 2,27 4,76
UPE 180 1353 150 173 7,34 11,2 144 28,6 52,3 2,39 23,0 6,99 6,81 2,47 5,19
UPE 200 1909 191 220 8,11 13,5 187 34,4 63,3 2,54 24,6 8,89 11,0 2,56 5,41
UPE 220 2682 244 281 8,90 15,8 246 42,5 78,2 2,70 26,1 12,1 17,6 2,70 5,70
UPE 240 3599 300 347 9,67 18,8 311 50,1 92,2 2,84 28,3 15,1 26,4 2,79 5,91
UPE 270 5255 389 451 10,8 22,2 401 60,7 112 2,99 29,8 19,9 43,6 2,89 6,14
UPE 300 7823 522 613 11,8 30,3 538 75,6 137 3,08 33,3 31,5 72,7 2,89 6,03
UPE 330 11008 667 792 12,7 38,8 682 89,7 156 3,17 37,5 45,2 112 2,90 6,00
UPE 360 14825 824 982 13,8 45,6 841 105,0 178 3,29 39,5 58,5 166 2,97 6,12
UPE 400 20981 1049 1260 15,1 56,2 1045 123,0 191 3,37 42,0 79,1 259 2,98 6,06

خرید ناودانی

دانستن جدول اشتال برای همه ما مهم است، چرا که ابا استفاده از آن اطلاعات فنی مورد نیاز خود را استخراج می‌کنیم. در صورت نیاز به جدول به وب سایت می توانید مراجعه کنید و در صورت هرگونه تغییر، ما بروزرسانی می‌کنیم. جهت خرید انواع ناودانی با سایر، اشکال و متریال مختلف، با کارشناس فروش شرکت آرسینکو در تماس باشید. بررسی تفاوت میان ناودانی‌های مختلف کاری تخصصی بوده و نیاز به دانش و مهارت مختص به خود را دارد که کارشناس شرکت ما این مشاوره را به صورت رایگان ارائه می‌دهد تا هموطنان دچار مشکل نشوند، پس با ما در تماس باشید.

مصطفی حاجی رضایی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *