مقالات

فروش فولاد گرمکار و سردکار راستین ساختار

فولادهای آلیاژ

طبقه بندی فولادهای آلیاژی به طور کلی فولاد آلیاژی میتواند تا حدود 50 درصد عناصر آلیاژی داشته باشد و همچنان... ادامه مطلب

فروش فولاد آلیاژی راستین ساختار

فولاد MO40

معرفی فولاد فولاد MO40 در گروه فولادهای کرم-مولیبدن دار قرار میگیرد که قابلیت عملیات حرارتی مطلوبی نیز دارد این فولاد... ادامه مطلب