استنلس استیل

جهت کسب طلاعات بیشتر در رابطه با مشخصات فنی استنلس استیل به صفحات مربوطه مراجعه فرمایید.

ترکیبات شیمیایی استیل 304                                          کاربرد استیل 304

ترکیبات شیمیایی استیل 304L                                        کاربرد استیل 304L

ترکیبات شیمیایی استیل 316                                          کاربرد استیل 316

ترکیبات شیمیایی استیل 316L                                        کاربرد استیل 316L

ترکیبات شیمیایی استیل 321                                         کاربرد استیل 321

ترکیبات شیمیایی استیل 309                                         کاربرد استیل 309

ترکیبات شیمیایی استیل 310                                         کاربرد استیل 310

ترکیبات شیمیایی استیل 420                                         کاربر استیل 420

ترکیبات شیمیایی استیل 430                                         کاربرد استیل 430

ترکیبات شیمیایی استیل نسوز                                       کاربرد استیل نسوز

ترکیبات شیمیایی استیل بگیر                                         کاربرد استیل بگیر